Strong PT-315 Paineentasain


APAD Teknologian™ edut pähkinänkuoressa:

1. Toimii opetusvälineenä
Varmistaa että jokaisella työmaalla laitemitoistus ja osastointien tiiveys on työkohteen vaatimalla tasolla.
2. Täyttää P1- ja asbestityön vaatimukset
Nopea ilman suodatus työtilassa yhdessä ohjeiden mukaisen hallitun 5-15 Pa alipainetason kanssa voidaan täyttää ensi kertaa. Haluttu alipainetaso saavutetaan n. 1-2 Pa tarkkuudella
3. Työ- ja ympäristöturvallisuus
Tila-alipaineistus voidaan jopa reilusti ylimitoittaa ilman ylisuuren alipaineen muodostumista ja mootoritehojen rajoittamista. Haitta- aineiden poisto tehostuu, ja laiteautomatiikan ansiosta pölyn karkaamisen riski minimoituu.
4. Energiatehokkuus
Vain alipainetason vaatima ilmamäärä poistetaan, jolloin myös korvausilman tarve pienenee. Säästöt jopa tuhansia tai kymmeniä tuhansia euroja yksittäiselläkin työmaalla (katso alla: Energiansäästölaskelma)
5. Paine-eron reaaliaikainen valvonta
Järjestelmä valvoo tilan alipainetasoa, ja tarvittaessa hälyttää mikäli haluttua alipainetasoa ei voida saavuttaa, tai se katoaa äkillisesti. Hälytysjärjestelmä hälyttää jo mikäli enää ≤3Pa paine-ero on jäljellä varoittaen heikenneestä alipainetasosta.
6. Pienentää inhimillisten erheiden vaikutusta ja riskiä
Ovien auetessa, osastointien rikkoutuessa ja muiden ulkoisten painetasoon vaikuttavien tekijöiden sattuessa laitteistö automaattisesti ohjaa ilmaa ulospuhallukseen halutun alipainetason ylläpitämiseksi. Työmailla tehtyjen havaintojen perusteella työntekijät nopeasti myös oppivat sulkemaan ovet ym. mikäli alipainetasot heittelevät ja järjestelmä tuottaa hälytyksiä toistuvasti.

APAD Teknologia™ markkinoiden modernein alipaineistusmenetelmä. Tunnistat APAD Teknologialla™ varustetun laitteen aina ”APAD Technology” logosta. Teknologia perustuu aktiiviseen paine-eron mittaukseen, joka valvoo työtilan alipainetasoa, ja palauttaa halutun alipaineen muodostamisesta ylimääräiseksi jääneen ilman suodatettuna takaisin työtilaan. Järjestelmä ei näin hukkaa kiinteistön lämmintä sisäilmaa tarpeettomasti ulos, ja säästää helposti tuhansia kilowatteja energiaa lyhytaikasellakin työmaalla. Normaaleissa hyvin osastoiduissa työmaaolosuhteissa saavutetaan jopa 50-70% palautusilmamääriä. Parhaimmillaan todellisessa työmaaolosuhteessa on päästy jopa yli 90% palautusilmamäärän tasoon. (katso alla: Energiansäästölaskelma)

Strong PT-315 on APAD Teknologialla ™ varustettu lisälaite, joka voidaan liittää mihin tahansa olemassa olevaan 2000-6000 m3h alipaineistajaan joiden ulospuhallusaukko on max. Ø 315mm, jolloin tekniikan käyttöönotto on helppoa ja kustannustehokasta, eikä itse alipaineistajalaitteiden uusiminen ole tarpeellista. APAD Teknologian käyttöön voidaan siirtyä kesken jo käynnistyneen työmaan liittämällä vain Strong PT-315 paineentasain aiemmin asennettuihin alipaineistajiin


Mikä on APAD?

APAD Teknologia™ on Suomalainen patentoitu keksintö parantamaan alipaineistamisen energiatehokkuutta sekä työ- ja ympäristöturvallisuutta. Tekniikan perusta on reaaliaikainen paine-eron mittaus sekä moottoroitu ilmanohjaus joka poistaa työtilasta vain sen määrän ilmaa jonka halutun alipainetason saavuttaminen vaatii. Loppuosa prosessi-ilmasta palautetaan takaisin työtilaan mikrosuodatettuna. Haluttu alipainetaso säädetään digitaalisesta ohjauspaneelista 1 Pa tarkkuudella, ja laite etsii tarvittavan ulospuhallustason kyseisen alipainetason saavuttamiseksi.

Mikäli työtilassa tapahtuu paine-eroon vaikuttavia muutoksia, kuten ovien aukeamia, osastoinnin rikkoutuminen, osastoinnin lisätiivistyksiä tai muita korvausilman määrään vaikuttavia tekijöitä, paineentasain automaattisesti kompensoi aiheutuneen muutokseen lisäämällä tai vähentämällä ulospuhallettavan ilman määrää asetetun paine-eron palauttamiseksi. Tällä tavalla laite tuo aivan uudenlaisen turvallisuustekijän työ- ja ympäristöturvallisuuden kannalta, sillä työtiloissa voidaan ylläpitää suurtakin suodatusnopeutta (isotehoisia alipaineistuslaitteita) ilman ylisuuren alipaineen muodostumisen ongelmaa, ja vastaavasti pölyn leviämisen riski työtilan ulkopuolelle minimoidaan muutoksiin reagoivan automatiikan ansiosta. Laitteen näytöstä paine-eroa voidaan seurata reaaliaikaisesti, ja lisäksi laitteen automaattinen hälytysjärjestelmä tarvittaessa hälyttää liian pienen tai ylisuuren alipaineen muodostumisesta, mikäli esimerkiksi ovi osastointitilaan on jäänyt auki, ja asennettujen alipaineistajien teho ei riitä alipaineen muodostamiseksi 100% ulospuhalluksellakaan.

Energiansäästö:

APAD Teknologia™ paineentasaimen suoritusarvot on testattu VTT:llä, josta lausunto VTT-S-01821-15. VTT:n ”työmaasimulaatioissa” saavutettiin noin 40-80% palautusilmamääriä (kierrätysilma) eri paine-ero ja korvausilmamäärillä. VTT:n lausunto luettavisa tästä: VTT lausunto VTT-S-01821-15.

Esimerkkilaskelma:

Jos oletetaan, että lämmityskaudella sisälämpötila haluttaan pitää +15 asteessa ja ulkolämpötila on keskimäärin 0 astetta, lämpötilaero on tällöin 15 astetta (∆T=15)

Energiaa 10 Pa:n alipaineen saavuttamiseksi kuluu:
((4000-1500)x1,225/1,01)x(15-(-0))=44554 W/h = 44,55 kW/h

Energiaa perinteisin menetelmin ilman APAD:ia kuluisi:
(4000×1,225/1,01)x(15-(-0)) = 71287 W = 71,29 kW/h

Säästö kuukaudessa käytettäessä APAD-lisälaitetta kun ∆T=15:
(71,29-44,55)kW/h x 24 h x 30 vrk x 0,10 €/kWh = 2117,23 € / kk

Säästö vuorokaudessa: 70,57 Eur / vrk
Säästö kuukaudessa: 2117,23 Eur / kk
Säästö 5 kuukaudessa: 10 586,15 Eur / 5kk

(Ilman ominaispaino (tiheys) = 1,225 kg/m3 ja Ilman ominaislämpökapasiteetti = 1,01 kJ/(K·kg))

Energialaskuri

Laskelma on suuntaa antava, ja todelliseen lämmitysenergian säästöön työmaakohtaisesti vaikuttaa ensisijaisesti tiiveys, ulkoilman lämpötila sekä tavoiteltava sisälämpötilataso. Vaikka yllä esitetyt laskennalliset arvot puolitettaisiin on energian säästö kuitenkin edelleen erittäin suuri, jonka ansiosta APAD Teknologian™ paineentasaimet edustavat makkinoiden ylivoimaisesti edistyksellisintä ja energiatehokkainta alipaineistusmenetelmää. Paineentasaimen käyttö alipaineistamisessa tuottaa laskennallisesti enemmän energiansäästöä kuin esimerkiksi koko järjestelmän kuukausivuokraveloitus vuokraamosta hankittuna.

Tekniset tiedot:
Ilmakanavaliitännät Ø 315 mm
Liitäntä 220V / 50 Hz
Ohjaus Digitaalinen
Paine-eromittaus On
Säätöalue 0-50 Pa
Hälytysjärjestelmä On, 2×24 V
– Alatason hälytysraja ≤ 3 Pa
– Ylätason hälytysraja ≥ 15 Pa
Paino 30 kg