GDU-A Paine-eromittari


OMINAISUUDET

  • Tarkka painemittaus jopa 0 Pascalin paineessa
  •  Graafinen näyttö mittaustuloksille ja PC-pohjainen laiteohjelmisto
  •  Laaja tallennusmuisti – jopa 32 Mb
  •  Alipainehälytys ulkoiselle hälyttimelle (sireeni, valomajakka tms.) sekä keskusyksikön vilkkuvalo
  •  Mukana letku (5m) paine-eromittauksen yhdistämiseksi osastointien välille

LISÄKSI OPTIOINA SAATAVANA MYÖS SEURAAVAT OMINAISUUDET:

  •  Tekstiviesti haluttuun GSM-numeroon
  •  Mittaustiedon langaton luku GPRS-yhteydellä

Uuden asbestilain kriteerit täyttävä edullinen ja tallentava paine-eronmittaus sekä -hälytinlaitteisto. Laitteisto koostuu keskusyksiköstä, sen virtalähteesä ja paine-eron mittausvälineistä sekä PC-pohjaisesta ohjelmistosta.

Laite on erittäin helppo käyttää, ja suomenkielisessä laiteohjelmistossa on pyritty yksinkertaiseen ja selkeään käyttöön. GDU-A on hintalaatu suhteeltaan erinomainen valinta. GDU-A on asbestikäyttöön tehty versio, ja nyt hälytysominaisuuksiltaan paranneltu laitemalli on saatavilla.

Keskusyksikön oman led-pohjaisen vilkkuvalon lisäksi laitteeseen on toteutettu hälytinliitäntä myös ulkoiselle hälyttimelle, kuten sireeni, valomajakka tms., jolloin alipaineen heiketessä vaaralliselle tasolle on hälytys selkeämmin havaittavissa.

”VNa 798/2015 13 § Osastointimenetelmää koskevat lisävaatimukset. 

Edellä 12 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua osastointimenetelmää käytettäessä altistumisalue on asbestipölyn leviämisen estämiseksi erotettava ilmastollisesti muusta työympäristöstä vähintään viiden ja krokidoliittia purettaessa vähintään kymmenen pascalin paine-erolla. Paine-eron pysyvyyttä on seurattava laitteella, joka rekisteröi ja hälyttää haitallisesta paine-eron alittumisesta altistumisalueella”