Laiteratkaisut tehokkaaseen pölynpoistoon

Pölynhallinta

Pölynhallintaan rakennustyömailla ja teollisuudessa kannattaa panostaa. Työvaiheita suunnittelemalla ja investoimalla laadukkaaseen kalustoon, voidaan säästää itse työkustannuksista. Siivouksen tarve vähenee huomattavasti ja samalla työntekijöiden työskentelymukavuus sekä tehokkuus paranee selkeästi. Panostamalla pölynhallintaan voidaan pidentää työmaalla tai teollisuudessa käytettävien koneiden- ja laitteiden huoltoväliä sekä käyttöikää pidentää. Pölynhallinnan oikea toteutus myös vähentää päivittäistä siivouksen tarvetta sekä pienentää rakennustyömaan loppusiivouksen tarvetta. Pölynhallinnan toteututus oikeilla laitteilla säästää kustannuksia ja antaa positiivisen ja ammattimaisen mielikuvan yrityksestä.

Rakennusimurit
Työmaan siivoukseen ja hiomakoneiden pölyn kohdepoistoon. HEPA H13-suodatus.
Teollisuusimurit
Imurit teollisuuden vaativiin tarpeisiin.
Vesi-imurit
Imurit veden ja lietteen imurointiin.
Imuritarvikkeet
Imuputket ja letkut, letkuliittimet, imusuulakkeet, pölypussit ja suodattimet sekä longopac jätesäkkisukka.
Alipaineistajat
Ilmassa leijuvan pölyn poistoon ja työmaan alipaineistukseen. HEPA H13-suodatus.
APAD-paineentasaimet
Aktiivinen alipaineistus rakennustyön pölyntorjuntaan. Sisäilmakorjaus hallitulla alipaineella kustannustehokkaasti.
Esierottimet
Esierotin vähentää imurin suodattimien pölykuormaa ja mahdollistaa pidempiaikaisen imu- ja työskentelyajan.
Keskusimurijärjestelmät
Keskussiivousjärjestelmä työmaan tehokkaaseen siivoukseen . Soveltuu jopa 11 kerroksisen työmaan rakennussiivoukseen.
Mittauslaitteet
Alipaineen paine-erojen mittaukseen.
Osastointi ja pölynsuojaus
Asennustuet ja vetoketjuovet.